Komponenty

Komponenty pro fixaci a zavětrování

Komponenty představují  montážní prvky pro fixaci desek a upevnění terasy k svislé konstrukci

 

Prvky pro fixaci desek: 

•  zámek desky TF-C06 v provedení levý/pravý pro fixaci desky

 

Prvky pro zavětrování konstrukce: 

  fixační kotvyTF-C04 pro připevnění konstrukčního systému ke zdivu

•  kotvy zavětrování TF-C08  levá/pravá pro uchycení táhel zavětrování

•  táhla zavětrování pro spojení zavětrovacích bodů