CZK
EUR

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Podnikové vzdělávání ve společnosti WT WINTECH - OPZ 97

Název programu

Operační program Zaměstnanost

Základní údaje o projektu

Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013880

Číslo a název výzvy:
03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo a název prioritní osy:
03.1, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:
03.1.52, Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

 

Operační program Zaměstnanost

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

CZK
EUR
Přihlášení zavřít