CZK
EUR

Služby měření

Pro externí zájemce nabízíme služby měření naší technikou.

  • měření tloušťky povrchové úpravy
  • měření rozměrů automatickým měřícím systémem
  • měření délek digitální kamerou ve dvou osách
  • provádíme tahové zkoušky materiálů
  • ověřujeme pevnostní třídy u šroubů a matic
  • měříme tvrdosti kovů
  • provádíme korozní testy podle ISO 9227
  • zkoušky zavrtávání samovrtných šroubů podle ISO 10666
  • měření kroutícího momentu
  • měření a vyhodnocení kroutících momentů u šroubů

 

Pro cenovou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat.

Rentgenový měřící přístroj Fischerscope X-RAY

Přístroj slouží k měření tloušťky povrchové úpravy spojovacího materiálu s vysokou přesností.
Velký objem měření je umožněn díky proporční čítací trubici, která zajišťuje maximální preciznost.

Vysoká přesnost a dlouhotrvající stabilita jsou přední vlastnosti X-RAY systému, proto je nutnost překalibrování značně zredukována, což šetří čas a úsilí.

Automatický optický měřící systém

Automatický optický měřící systém

Automatický optický měřící systém s oblastí měření 200 x 200 mm.
Systém využívá programovatelné osvětlení, jednotku světelné sondy a rotační přípravek.
Výstupem jsou soubory dat s možností tvorby reportů a statistického zpracování.

Digitální kamera pro měření délek ve dvou osách

Digitální měřicí systém pro měření rozměrů u aplikací vyžadujících přesné měření ve dvou osách, včetně dokumentace měření. Rozsah stolu je 200 x 100 mm.

 

 

Trhací stroj pro tahové zkoušky do 400 kN

Hydraulický zkušební trhací stroj určený pro tahové zkoušky kovů a konstrukčních prvků do maximálního zatížení 400 KN.

 

Tvrdoměr Wickers s měřícími rozsahy 0,3 až 30 kg

Výkonný tvrdoměr pro zkoušky tvrdosti. Nabízí volitelné zkušebního zatížení a volbu časových cyklů včetně převodu jednotek.

 

Solná komora pro korozní testy podle ISO 9227

Komora je určena k automatickému provádění korozních testů k ověření korozní odolnosti kovových materiálů, pokovených dílů a jinak chráněných povrchů.

 

Zavrtávací stroj pro testování samovrtných šroubů podle ISO 10666

Stroj je určený pro ověřování zavrtávací schopnosti samovrtných šroubů podle podmínek normy ISO 10666. Měří se čas zavrtání šroubu do ocelové desky definované tloušťky při dané osové síle a otáčkách vřetene.

Digitální měřidlo kroutícího momentu s rozsahy 2 až 20 Nm; 5 až 50 Nm

Měření kroutícího momentu, vedoucího k porušení – ukroucení šroubů, slouží k ověření mechanických a funkčních vlastností šroubů. Minimální kroutící momenty jsou uvedeny v normě ISO 10666.

 

Šroubovací stanice pro měření a vyhodnocení kroutících momentů u šroubů

Díky tomuto nástroji jsme schopni měřit maximální utahovací moment a otáčky při procesu šroubování. Testy se provádějí do totální destrukce spoje.

CZK
EUR
Přihlášení zavřít