Vzhledem k epidemiologické situaci kolem COVID 19 je vstup do budov naší firmy omezen.

Služby měření

Nabízené služby:

  • měření délek digitální kamerou ve dvou osách
  • provádíme tahové zkoušky materiálů
  • ověřujeme pevnostní třídy u šroubů a matic
  • měříme tvrdosti kovů
  • provádíme korozní testy podle ISO 9227
  • zkoušky zavrtávání samovrtných šroubů podle ISO 10666
  • měření kroutícího momentu

Pro cenovou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat

telefon: +420 773 166 400
e-mail: kontrola@wintech.cz

 

Digitální kamera pro měření délek ve dvou osách

Digitální měřicí systém pro měření rozměrů u aplikací vyžadujících přesné měření ve dvou osách, včetně dokumentace měření. Rozsah stolu je 200 x 100 mm.

digi-kamera-stojak-170x255

 

Trhací stroj.jpg

Trhací stroj pro tahové zkoušky do 400 kN

Hydraulický zkušební trhací stroj určený pro tahové zkoušky kovů a konstrukčních prvků do maximálního zatížení 400 KN.

 

Tvrdoměr Wickers s měřícími rozsahy 0,3 až 30 kg

Výkonný tvrdoměr pro zkoušky tvrdosti. Nabízí volitelné zkušebního zatížení a volbu časových cyklů včetně převodu jednotek.

Tvrdoměr

 

Solná komora

Solná komora pro korozní testy podle ISO 9227

Komora je určena k automatickému provádění korozních testů k ověření korozní odolnosti kovových materiálů, pokovených dílů a jinak chráněných povrchů.

 

Zavrtávací stroj pro testování samovrtných šroubů podle ISO 10666

Stroj je určený pro ověřování zavrtávací schopnosti samovrtných šroubů podle podmínek normy ISO 10666. Měří se čas zavrtání šroubu do ocelové desky definované tloušťky při dané osové síle a otáčkách vřetene.

Zavrtávací stroj

 

kroutici-moment-32x48

Digitální měřidlo kroutícího momentu s rozsahy 2 až 20 Nm; 5 až 50 Nm

Měření kroutícího momentu, vedoucího k porušení – ukroucení šroubů, slouží k ověření mechanických a funkčních vlastností šroubů. Minimální kroutící momenty jsou uvedeny v normě ISO 10666.