Společnost WT WINTECH a.s. - Operační program Zaměstnanost

 

 EU

 

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013880

Číslo a název výzvy: 03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 03.1, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.52, Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti WT WINTECH - OPZ 97

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.