Vzhledem k epidemiologické situaci kolem COVID 19 je vstup do budov naší firmy omezen.

Společnost WT WINTECH a.s. - Operační program Zaměstnanost

Základní údaje o projektu

Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013880

Číslo a název výzvy:
03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo a název prioritní osy:
03.1, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:
03.1.52, Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám


Název programu

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Podnikové vzdělávání ve společnosti WT WINTECH - OPZ 97

 

 EU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.