CZK
EUR

Komponenty a ucelené systémy
pro odvětrané fasády

Hliníkový konstrukční systém pro montáž zavěšených odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, sádrovláknitých, vláknocementových a ostatních fasádních desek na bázi dřeva, kovu a keramiky.

Systém nabízí unikátní řešení problémů roztažnosti materiálů způsobujících případné deformace a praskání obkladových desek a je plně rektifikovatelný. Svou konstrukcí umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž, nevyžaduje náročné technologické vybavení. Je tak velmi zajímavým řešením z pohledu nákladů na jednotku fasády.

Výhody konstrukčního systému 
pro provětrávané fasády

 • vysoká životnost, veškeré výrobky jsou vyrobeny z hliníku a korozivzdorných materiálů
 • variabilita použití fasádních materiálů, aplikace do exteriéru i interiéru
 • řeší problém roztažnosti materiálu, veškeré dilatační změny přebírá systém
 • systém umožňuje plnou rektifikaci
 • systém umožňuje skryté i přiznané spoje
 • nízké náklady na montáž, nevyžaduje náročné technologické vybavení
 • technická podpora a možnost výroby atypických prvků dle požadavků zákazníka
 • respekt k inženýrským a jiným vnějším prvkům stavby
 • eliminace množství zásahů do stávajícího montážního místa
 • možnost přípravy fasádních desek mimo staveniště
 • většinou suchý a na období nezávislý montážní proces
 • snadná montáž a demontáž při poškození fasádních obložení vnějšími vlivy

Jak funguje odvětraná fasáda?

Jak funguje odvětraná fasáda
x

Ukotvení hliníkového roštu

 • umožňuje srovnat případné
  nerovnosti zdiva
x

Závěsný rošt

 • na obrázku příklad oboustranného roštu
x

Difuze vodní páry

 • pomocí „komínového efektu“
x

Obkladové fasádní desky

 • dle vašeho výběru
x

Hliníkové H-úchyty

 • nesou fasádní obklad, rektifikovatelné
x

Tepelná izolace

 • například minerální vata
x

Ukotvení hliníkového roštu

 • umožňuje srovnat případné
  nerovnosti zdiva
x

Závěsný rošt

 • na obrázku příklad oboustranného roštu
x

Difuze vodní páry

 • pomocí „komínového efektu“
x

Obkladové fasádní desky

 • dle vašeho výběru
x

Hliníkové H-úchyty

 • nesou fasádní obklad, rektifikovatelné
x

Tepelná izolace

 • například minerální vata

Jednosměrný rošt

Odlehčené řešení fasádního roštu spočívající v instalaci desek přímo na svislé nosné profily (průřezů L či T). Systém je vhodný zejména pro spárořezy s nesourodou horizontální spárou.

Obousměrný rošt

Obousměrný rošt je aplikace spočívající v instalaci vodorovného profilu na svislé nosné profily, na který se následně zavěšují desky osazené systémovými úchyty. Zásadní výhodou je eliminace prostupů tepelnou izolací, neboť desky nese až vodorovný profil. Díky tomuto řešení je možno instalovat kotevní prvky v rastru až 800 mm vodorovně a 900 mm svisle (v závislosti na průhybech profilů).

Rošt pro vodorovně kladené panely

Systémové konstrukční prvky lze použít jako nosnou konstrukci pro palubky případně jiný podélný materiál instalovaný ve vodorovném směru. Například: Palubky je možno kotvit přímo do svislých profilů vhodným spojovacím materiálem nebo klipy od výrobce obkladu pro zajištění dilatace.

Jednosměrný rošt pro bezesparý záklop

Příklad použití roštu pro aplikace s bezesparým záklopem pro následný plošně lepený obklad například z cihelných pásek či keramiky.

Obousměrný rošt pro fotovoltaické panely

Obousměrný rošt lze použít jako nosnou konstrukci pro fotovoltaické panely. Řešení spočívá v osazení fotovoltaických panelů systémovými úchyty a jejich zavěšení na systémový vodorovný profil.

Individuální řešení na míru

Z jednotlivých komponent fasádního systému je možno zhotovit různá jiná technická řešení nosných roštů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ke stažení

Kontakt

Dagmar Prokopová, DiS.
manažer komponentů pro odvětrané fasády

prokopova@wintech.cz
+420 777 459 336

CZK
EUR
Přihlášení zavřít